III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aktywny Stary Sącz

Zarząd Stowarzyszenia AKTYWNY STARY SĄCZ

zaprasza na

III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się w dniu 22 marca 2024 r. godz.16:30

w Powiatowo – Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu

ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz

Dowiedz się więcej: III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aktywny Stary Sącz

Zgodnie z § 15 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia AKTYWNY STARY SĄCZ drugi termin odbycia Walnego Zebrania ustala się w dniu 22 marca 2024 r.

godz. 17:00