Kontakt

Prezes Zarządu - Sławomir Szczepaniak

Wice-prezes Zarządu - Julia Dziedzic