Konkurs fotograficzny ,, Stary Sącz – kreatywnie edycja VII pt. Strażak w przestrzeni publicznej”z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz.

W Powiatowej i Miejsko Gminnej Bibliotece  Publicznej w Starym Sączu odbyło się spotkanie w sprawie VII edycji Konkursu Fotograficznego ,, Stary Sącz – kreatywnie”. Tegoroczna edycja po 6 latach organizacji przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza zmienia organizatora VII edycję zorganizuje Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz a współorganizatorem została  Biblioteka w Starym Sączu. Patronat Honorowy objął Pan Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza. Partnerem honorowym zostało Towarzystwo Miłośników Starego Sącza oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu.

Zapraszamy do wzięcia udziału również młodzież do lat 18  z terenu miasta i gminy Stary Sącz.

Skład Jury:

 Sławomir Szczepaniak – Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz

Julia Dziedzic – Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz

Monika Jackowicz –  Nowak Dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu

Alicja Przybyszowska – art. fotografik, członek EFIAP AFR

Andrzej Długosz – Prezes TMSS

Regulamin i więcej informacji zostanie podane wkrótce na stronie internetowej Stowarzyszenia Aktywny Stary Sącz oraz Starosądeckiej Biblioteki.