Zapisz się na wyjątkowy Sylwestrowy Bieg Po Miejskiej Górze w Starym Sączu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Biegu Sylwestrowym na Miejskiej Górze w Starym Sączu w dniu 31.12.2022 roku na dystansie 5,5 km. ( Będzie można wystartować tradycyjnie w Marszu Nordic Walking). Trasa została wyznaczona po ścieżkach biegowych. Start i meta zlokalizowana jest na polanie, gdzie można podziwiać panoramę Beskidu Sądeckiego. Start godz. 11.00. Zapisy telefonicznie u Wiceprezes Stowarzyszenia Aktywny Stary Sącz Pani Julii Dziedzic, lub e mail kontakt@aktywnystarysacz.pl. Koszt opłaty startowej 30,00 zł

Szczegóły w Regulaminie

REGULAMIN

Biegu Sylwestrowego na Miejskiej Górze

Stary Sącz 31 grudnia  2022 roku.

ORGANIZATOR:

 • Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz ul. Bandurskiego 33, 33-340 Stary Sącz NIP 7343594497 KRS 0000955565.

PARTNER STRATEGICZNY:

 • Gmina Stary Sącz.

PARTNERZY BIEGU

 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu
 • Zarząd Osiedla ,,Śródmieście”.
 • Zarząd Osiedla ,, Słoneczne”.

TERMIN I MIEJSCE:

 • Bieg i Marsz NW rozegrane zostaną w dniu 31 grudnia 2022 roku ( sobota)
 • Start i meta : Miejska Góra w Starym Sączu
 • Pomiar czasu: elektroniczny, zapis: ręczny
 • Długość trasy: 5,5 km
 • Trasa oznakowana, asfalt 10%, beton 10% drogi szutrowe 10%, ścieżki leśne 70%.

PROGRAM ZAWODÓW:

1. Od godz. 10:00 do godz. 10:50– Biuro Zawodów, wydawanie numerów startowych.

2. Godz. 11:00 start biegu na dystansie 5,5, km

3. Godz. 11:01 start Marsz Nordic Walking na dystansie 5,5 km

4. Godz. 12:30 zamknięcie linii start/ meta

5. Godz. 12:45 zakończenie / wręczenie nagród dla zwycięzców

6. Godz. 13:00 zakończenie biegu.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA, BIURO ZAWODÓW:

1.W biegu marszu NW  mogą startować zarówno osoby pełnoletnie oraz dzieci z rocznika 2007-2022 ( 15-10 lat ukończone w chwili startu) za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) po wypełnieniu pisemnej deklaracji w Biurze Zawodów.

2. Rodzic lub opiekun prawny może wyruszyć z dzieckiem ( 15 – 10 lat) na trasę.

3. Rodzic lub opiekun prawny musi być obowiązkowo na linii mety biegu, aby odebrać dziecko ( 15 – 10 lat).

4.W biegach / marszu biorą udział wyłącznie osoby opłacone.

5.Należy pamiętać, iż liczba uczestników biegu/ marszu jest ograniczona.

6. Limit uczestników na bieg i marsz to 100 osób.

7. Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą;

a) telefonicznie pod numerem telefonu 501144726 – Julia Dziedzic

b) email: kontakt@aktywnystarysacz.pl

8.Za całkowite, zgłoszenie uważa się wpłacenie opłaty startowej na podany poniżej numer konta bankowego.

9.Zapisy na zawody będą się odbywać w biurze zawodów o ile nie zostanie przekroczony limit zapisanych i opłaconych zawodników.

10. Potwierdzenie prawidłowej rejestracji i opłacenie wpisowego jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie stowarzyszenia Aktywny Stary Sącz  www.aktywnystarysacz.pl

11. O kolejności przyjęcia na  listę startową decyduje termin otrzymania wpłaty opłaty startowej na rachunek bankowy.

12. Wszyscy Uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz celów marketingowych Organizatora.

13. Organizator  zezwala na pokonanie trasy biegu/ marszu z psem pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia.

14.Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

OPŁATY STARTOWE:

1.Opłatę startową należy przelać na konto:  STOWARZYSZENIE AKTYWNY  STARY SĄCZ

2.Nr konta: 16 8816 0001 2001 0014 4993 0001

3.Adres: ul. Bandurskiego 33, 33-340 Stary Sącz

4.Tytuł: opłata startowa – wybrany bieg – imię i nazwisko

OPŁATY STARTOWYCH:

Wysokość opłaty startowej na bieg i marsz NW wynosi:

 • 30 zł do dnia 30.12.2022 włącznie ( 20 zł dla członków Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz)

5.Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego na rzecz innej osoby. Należy taką informację przesłać na adres kontakt@aktywnystarysacz.pl

6. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub  też  nie wzięły udziału w zawodach.

7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

8. Aktualizacja wpłat odbywać się będzie na bieżąco,

BIURO ZAWODÓW:

Miejska Góra czynne od godz. 10:00 – 10:50.

1. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ( osoby niepełnoletnie muszą się stawić z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz posiadać podpisaną zgodę).

2.Osoby odbierające numer startowy za inną osobę muszą posiadać upoważnienie od weryfikowanego

3.Zawodnicy startujący na własną odpowiedzialność, podpisują własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu oraz, że nie występują przeciwwskazania do udziału  w zawodach.

4.Zgłoszenie do biegu/ marszu jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby biegu i jego promocji.

ŚWIADCZENIA STARTOWE:

 1. numer startowy oraz agrafki,
 2. worek na depozyt,
 3. oznakowanie trasy,

KLASYFIKACJA:

1.OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie 5,5 km

2.OPEN kobiet i mężczyzn Marsz Nordic Walking na dystansie 5,5 km

NAGRODY:

1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg i marsz NW w limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy wyjątkowy sylwestrowy medal.

2. Zwycięscy w klasyfikacji OPEN:

OPEN Kobiet 5, 5 km – miejsca I, II, III  ( upominki)

OPEN Mężczyzn 5, 5 km – miejsca I, II, III  ( upominki)

OPEN Kobiet Marsz NW 5, 5 km – miejsca I, II, III  ( upominki)

OPEN Mężczyzn Marsz NW 5, 5 km – miejsca I, II, III  ( upominki)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Uczestników biegu/ marszu obowiązuje odpowiedni ubiór i obuwie do panujących warunków atmosferycznych.

2.Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany w widocznym miejscu dla organizatora. Pod karą dyskwalifikacji nie dopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub całości.

3.Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Zawodów. Informację o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej lub ogłoszone  w osobnym komunikacie.

5.Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

6.Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązuje zasada fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenie przyrody.

7.Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielania pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefoniczne na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.

8.Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.

9. Organizator zapewnia depozyt w strefie start/meta. Worki na depozyt dostępne będą w biurze zawodów.  Depozyt będzie do odbioru na mecie za okazaniem numeru startowego. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

10.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru w miejscu odbywania się biegu/ marszu.

11.Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów.

12.Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.

13.Na trasie zawodów obowiązuje kategoryczny zakaz śmiecenia. W przypadku udowodnienia zawodnikowi śmiecenia Organizator dopuszcza możliwość dyskwalifikacji startującego oraz obciążenia go kosztami sprzątania terenu.

14. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów.

KONTAKT:

Organizatorzy biegu/marszu: Stowarzyszanie AKTYWNY STARY SĄCZ

 • Sławomir Szczepaniak – Prezes Zarządu +48 509-321-578
 • Julia Dziedzic – Wiceprezes Zarządu +48 501-144-726
 • e-mail:  kontakt@aktywnystarysacz.pl