Wolontariusze wspierają organizatorów tegorocznej IV edycji Nocnego Biegu Św. Kingi.

Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu będą pomagać przy tegorocznej edycji. Spotkacie się z Nimi w Biurze Zawodów ( Dom Parafialny), oraz na Placu Św. Kingi. Dziękujemy za poświęcony czas i za to że możemy na Was liczyć!.