Obniżona opłata do 31 marca 2022 roku

Przypominamy, że do 31 marca 2022 roku obowiązuje niższa opłata startowa, która wynosi 60,00 zł.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji, która po przerwie spowodowanej pandemią wraca do miasteczka z klimatem jakim jest Stary Sącz.

Poniżej przedstawiamy opłaty po 1.04.2022 roku.

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach i wynosi:

70 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 30.04.2022 r.

80 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji 07.05.2022 r.

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:
Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz
ul. Bandurskiego 33
33 – 340 Stary Sącz

Do zobaczenia na starcie w bramie Klasztoru Sióstr Klarysek o godz. 21,30.