Niższa opłata startowa tylko do 31 lipca 2022 roku.