Podstawowe informacje

Pełna nazwa: 

Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz

Forma prawna:

Organizacja pozarządowa

NIP:

734 359 44 97

KRS:

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

Data wpisu do KRS

Regon

388725656

Numer rachunku bankowego:

16 8816 0001 2001 0014 4993 0001

Dokładny adres:

Ul. Bandurskiego 33
33-340 Stary Sącz

Telefon 509321578

Adres email: kontakt@aktywnystarysacz.pl