Nasze władze

Zarząd Stowarzyszenia Aktywny Stary Sącz:

Sławomir Szczepaniak – Prezes Zarządu

Julia Dziedzic  – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Czajka – Jawor – Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

Piotr Dyrek – Przewodniczący Komisji

Monika Burnagiel – Członek Komisji

Oskar Szot – Członek Komisji