Patronat: Małopolska Organizacja Turystyczna

Małopolska Organizacja Turystyczna objęła Patronatem V Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Miejskiej Góry Miła informacja dotarła do Stowarzyszenia Aktywny Stary Sącz z Małopolskiej Organizacji Turystycznej z Krakowa. Otóż pismem z dnia 18 sierpnia 2022 roku Pan Prezes Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń poinformował Prezesa Zarządu, że MOT objęła patronatem V Bieg i […]